Service.

บริการพัฒนา Application Android,iOS และ Responsive Web Application.

- การพัฒนาหรือให้คำปรึกษา

บริการ การพัฒนาหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Application Android,iOS และ Responsive Web Application.
โดนการใช้ Hybrid Application ซื้อสามารถพัฒนาได้ หลายๆ Platform ในเวลาพร้อมๆกัน
รวมถึง บริการให้คำปรึกษาและรับติดตั้ง Server และ ให้บริการ Hosting

- การขาย

จำหน่ายคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวพ์เตอร์ จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การรับประกันการดูแลหลังการขาย.

รับประกันในด้านการใช้งานให้สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และทางเรา มีทีมงานพร้อม 24h. ในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค.

( ห้างหุ้นส่วนสามัญ สโนว์พลูม )